Závodnické licence

Závodnické licence

Vystavení závodnické licence

Závodnické licence jsou vystavovány novým závodníkům na základě žádostí zasílaných předsedy oddílů a sportovních klubů registrovaných u ČSST na adresu Miroslav Vacek, Ke Strouze 2498, 288 02 Nymburk. Pro úspěšné vyřízení žádosti je třeba zaslat fotografii závodníka, na které bude z druhé strany uvedeno jeho jméno, příjmení a rodné číslo. V žádosti nesmí chybět adresa, kam mají být vyhotovené licence zaslány.

Žádosti o vystavení závodnických licencí spolu s fotografiemi a dalšími nezbytnými údaji pro jejich vystavení lze zasílat i v elektronické podobě na e-mailovou adresu ČSST cpf@powerlifting.cz. Každá fotografie musí být ve formátu "JPG" a musí být pojmenována příjmením a jménem vyfoceného závodníka. Elektronickou podobu žádostí o vystavení závodnických licencí preferujeme.

Poplatek za vystavení jedné závodnické licence činí 300 Kč. Úhrada poplatků za vystavení závodnických licencí bude probíhat na základě faktury se 14ti denní splatností vystavené po skončení soutěžního období a zaslané v elektronické podobě žadateli. Každému subjektu bude vyfakturována částka odpovídající množství požadovaných licencí v daném soutěžním období.

Držitelé závodnických licencí ČSST jsou oprávněni startovat na všech mistrovských soutěžích ČSST bezplatně. Závodníci bez závodnické licence nebudou připuštěni ke startu na žádné soutěži zahrnuté do kalendáře soutěží ČSST.

Lékařské prohlídky

Na všech soutěžích zahrnutých do kalendáře ČSST budou požadovány povinné lékařské prohlídky. Místo pro potvrzení o provedení lékařské prohlídky je vyhrazeno na zadní straně závodnické licence. Potvrzení o lékařské prohlídce může závodník předložit i na samostatně vydaném dokladu (protokolu o lékařské prohlídce sportovce).

Závodník, který nebude mít potvrzení o povinné lékařské prohlídce, nebude připuštěn k soutěži.

Lékařská prohlídka je platná 12 měsíců a může ji provést jakýkoli lékař (nemusí to být sportovní specialista).

© ČSST 2015